Förfråga konsultation med 3D simulering

019-102191


Vill du bli uppringd?

Please leave this field empty.

Eller vill du skicka ett meddelande till oss?

Please leave this field empty.

Vårt team

Clinic Perfekta erbjuder de senaste teknikerna inom plastikkirurgi. Alla våra doktorer och sjuksköterskor har en god och omfattande erfarenhet inom den estetiska branschen. I vårt arbete på Clinic Perfekta utgår vi alltid från en helhetssyn på människan och för dig som patient garanterar vi att alla som arbetar på kliniken utför sina behandlingar helt enligt våra högt ställda krav på erfarenhet kunskap, och resultat.

Du är alltid varmt välkommen att boka en tid för konsultation, så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Våra läkare

Dr.Dhafir D. Hanoon

Specialist i plastikkirurgi/Överläkare

Leg. Plastikkirurg / Överläkare 

Medlem i SFEP (Svenska Förening För Estetik Plastikkirurgi)
Medlem i EBOPRAS (European Board Of Plastic Surgery)
Medlem i SPKF (Svensk Plastikkirurgisk Förening)
Medlem i SFRM (Svensk Förening För Rekonstruktiv Mikrokirurgi)
Medlem i ISAPS (International Society of Asthetic Plastic Surgery)
Medlem i EFSM (European Federation Of Societies For Microsurgery)

Email: dhafir@clinicperfekta.se

Tomas Perryd

Specialist i Käkkirurgi

Specialist i Käkkirurgi
Master of Medical Science/Medicine Magister
Medlem i Svensk Käkkirurgisk Förening (KKF)
Medlem i International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IOAMS).

Lars Berggren

Specialistläkare i anestesi och intensivvård

Dr. Petros Pariza

Våra sjuksköterskor

Åsa Almgren

Leg. Operationssjuksköterska

Linda Tyssling

Leg. Operationssjuksköterska

Simon Åberg

Leg. Anestesisjuksköterska

Susanne Elofsson

Leg. Anestesisjuksköterska

Therese Klockare

Leg. Behandlare / Adminstration

Utför: Fransförlängning, Tandblekning, permanent hårborttagning med diodlaser.

 Ansiktsbehandlingar: Micro-needling, Keemiskpeeling.

Linnéa Gyllensten

Administration

Vårt team

 

Företagsfakta

Vår branschorganisation Clinic Perfekta Scandinavia AB förespråkar att personer inom skönhetsindustrin öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom plastikirurgi arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Clinic Perfekta Scandinavia AB
Storgatan 19
703 61 Örebro 
Telefon 019-10 21 91
E-post: ClinicPerfekta@gmail.com

Basfakta

Fler än 700 listade patienter, från januari – december 2017.
Företaget bedriver Plastik och skönhetsbehandlingar inom Örebro och Karlstad.

Personal

Ca 17 timanställda 11 kvinnor och 6 män,

Se anställda och olika yrkeskategorier under Personal
Sjukfrånvaro under 2017: 0 % (antal sjukdagar dividerat med antalet möjliga arbetsdagar).
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare

På Allabolag.se finns mer information om Clinic Perfekta Scandinavia AB
Ägare: Dhafir Dawod Hanoon och Hanan Hanoon.

Kvalitet

Vi arbetar under samma villkor som alla privatkliniker och behandlingsmottagningar.

Patientinformation

Vår strävan är att alltid bli bättre. Vi på Clinic Perfekta vill erbjuda dig som patient en personlig och individuellt upplevelse genom en väl genomtänkt vård, före, under och efter ett operationen.
Vi utgår från dig som patient och ser på helheten, vilket innebär riktligt med information om dina förberedelser inför ett operationen samt riktlinjer för återhämtning och återbesök. Allt för att du på bästa sätt skall kunna förbereda dig inför din behandling.
Vi önskar med denna information kunna ge dig kunskap om vilka rättigheter och garantier som du har inför en operation. Allt för att du som patient skall vara informerad om hur du går tillväga om du anser att du blivit felbehandlad eller att vården på Clinic Perfekta inte träffat dina förväntningar. Vi hoppas att du noga läser igenom informationen så kommer du att känna dig förberedd. Målsättning är att du skall bli en av våra nöjda patienter. Om du under ditt besök/vistelse har identifierat förslag till förbättringar kan dessa lämnas skriftligt på e-mail eller brev. Vi tar gärna emot dina förbättringsförslag

Unna dig ett upplevelse att bli väl omhändertagen

Kraven för rätt vård har kommit till uttryck i olika lagbestämmelser och innebär främst att patienten ska få vård av god kvalitet, blir välomhändertagen, visas omtanke och respekt, ges information och lämnar samtycke till vården.

Trygghetsgaranti

Patientförsäkring:

Om du vill ha ersättning för skada m.m. som uppkommit i samband medbehandlngen eller operationen, kan du ansöka om ersättning från vår ansvarförsäkring. Som vårdgivare i Sverige finns en lagstadgad skyldighet att ha en Patientförsäkring. Clinic Perfekta har tecknat sin Patientförsäkring hos Folksam. Om du drabbas av en skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning under förutsättning att skadan är ersättningsbar enligt Patientskadelagen 1996:799. Riksdagen – patientskadelag. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.
Om du anser att du blivit felbehandlad på Clinic perfekta finns det olika möjligheter att få dina klagomål prövade. I första hand bör kontakta VD eller verksamhetschefen. Du kan ringa eller skicka ett brev. Andra alternativ är :

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till verksamheten.

Inspektion för vård och omsorg (IVO)

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

Tystnadsplikt

Givetvis följer vi den lagstiftning och de föreskrifter angående omvårdnad, sekretess, journalhantering och akuta åtgärder inom operativa så väl som administrativa rutiner.

Miljöpolicy

Vi på Clinic Perfekta tänker miljövänligt i vårt arbete och hanterar alltid leveranser och avfall enligt gällande miljöföreskrifter och rekommendationer inom region Örebto län. Vi samarbetar med landstinget för hantering av biologisk avfall.