Företagsfakta

Clinic Perfekta Scandinavia AB

Vår branschorganisation förespråkar att personer inom skönhetsindustrin öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom plastikirurgi arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor.

Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Clinic Perfekta Scandinavia AB
Rudbecksgatan 56
703 61 Örebro
Telefon 019-10 21 91
E-post: info@clinicperfekta.se

Basfakta

Fler än 700 listade patienter, från januari – december 2017.
Företaget bedriver Plastik- och skönhetsbehandlingar inom Örebro och Karlstad.

Personal

Ca 17 timanställda 11 kvinnor och 6 män,

Se anställda och olika yrkeskategorier här »
Sjukfrånvaro under 2017: 0 % (antal sjukdagar dividerat med antalet möjliga arbetsdagar).
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning och ägare

På Allabolag.se finns mer information om Clinic Perfekta Scandinavia AB.
Ägare: Dhafir Dawod Hanoon och Hanan Hanoon.

Kvalitet

Vi arbetar under samma villkor som alla privatkliniker och behandlingsmottagningar.

 

Patientinformation

Vår strävan är att alltid bli bättre. Vi på Clinic Perfekta vill erbjuda dig som patient en personlig och individuellt upplevelse genom en väl genomtänkt vård, före, under och efter ett operationen.

Vi utgår från dig som patient och ser på helheten, vilket innebär riktligt med information om dina förberedelser inför ett operationen samt riktlinjer för återhämtning och återbesök. Allt för att du på bästa sätt skall kunna förbereda dig inför din behandling.

Vi önskar med denna information kunna ge dig kunskap om vilka rättigheter och garantier som du har inför en operation. Allt för att du som patient skall vara informerad om hur du går tillväga om du anser att du blivit felbehandlad eller att vården på Clinic Perfekta inte träffat dina förväntningar.

Vi hoppas att du noga läser igenom informationen så kommer du att känna dig förberedd. Målsättning är att du skall bli en av våra nöjda patienter. Om du under ditt besök/vistelse har identifierat förslag till förbättringar kan dessa lämnas skriftligt på e-mail eller brev. Vi tar gärna emot dina förbättringsförslag

Unna dig ett upplevelse att bli väl omhändertagen

Kraven för rätt vård har kommit till uttryck i olika lagbestämmelser och innebär främst att patienten ska få vård av god kvalitet, blir välomhändertagen, visas omtanke och respekt, ges information och lämnar samtycke till vården.

Trygghetsgaranti

• Clinic Perfektas plastikkirurger är legitimerade och specialistutbildade.
• Vår sjukvårdspersonal består av legitimerade och specialistutbildade anestesiläkare, operations-, anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor, samt erfarna avdelningssjuksköterskor.
• Du omhändertas av välutbildad, erfaren anestesipersonal som ger dig trygg och säker narkos, kontinuerlig post-operativ övervakning, samt god och genomtänkt smärtlindring. Allt för att uppnå högsta patientsäkerhet och en god upplevelse.
• Vid eventuell operationskomplikation ingår korrektionsoperation under 12 månader.
• Alla återbesök är inkluderade i priset under 12 månader.
• Tillgänglighet:
– Efter en operation är våra plastikkirurger och vår sjukvårdspersonal tillgängliga dygnet runt
– Vid övernattning efter din operation tar vi hand om dig på vår uppvaknings- och vårdavdelning, där det alltid finns kunnig vårdpersonal

Patientförsäkring:

Om du vill ha ersättning för skada m.m. som uppkommit i samband medbehandlngen eller operationen, kan du ansöka om ersättning från vår ansvarförsäkring. Som vårdgivare i Sverige finns en lagstadgad skyldighet att ha en Patientförsäkring. Clinic Perfekta har tecknat sin Patientförsäkring hos Folksam. Om du drabbas av en skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning under förutsättning att skadan är ersättningsbar enligt Patientskadelagen 1996:799. Riksdagen – patientskadelag. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.
Om du anser att du blivit felbehandlad på Clinic perfekta finns det olika möjligheter att få dina klagomål prövade. I första hand bör kontakta VD eller verksamhetschefen. Du kan ringa eller skicka ett brev. Andra alternativ är:

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till verksamheten.

Inspektion för vård och omsorg (IVO)

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

Tystnadsplikt

Givetvis följer vi den lagstiftning och de föreskrifter angående omvårdnad, sekretess, journalhantering och akuta åtgärder inom operativa så väl som administrativa rutiner.

 

 

Miljöpolicy

Vi på Clinic Perfekta tänker miljövänligt i vårt arbete och hanterar alltid leveranser och avfall enligt gällande miljöföreskrifter och rekommendationer inom region Örebto län. Vi samarbetar med landstinget för hantering av biologisk avfall.

Har du frågor eller vill du boka tid?
Vi finns här för dig:

Vi ses  

även på facebook & instagram

Häng med oss:

Din trygghet är vår ledstjärna

Du får alltid korrekt information och en professionell bedömning hos oss. Det är viktigt för oss att du fattar ett välinformerat beslut. Därför berättar vi för dig vilka alternativ finns, vad som är realistiskt för just dig och hur du går till väga för att nå ditt mål.

Våra kunniga kirurger har dokumenterad erfarenhet av att individanpassa varje ingrepp. Tillsammans, och utifrån dina specifika förutsättningar, hittar vi en lämplig lösning och metod för just dig. Vi på Clinic Perfekta gör alltid vårt yttersta för att du ska känna din trygg med ditt beslut och bekväm i din kropp. Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vet att ett förtroendeskapande möte börjar redan vid första kontakten. Tveka inte att ställa alla dina frågor!

Ställ krav på oss och vi uppfyller dina förväntningar. Du kommer att bemötas av vår varma och erfarna personal som värdesätter din trygghet och sätter dina önskemål högst. Vi är lyhörda för dina behov och förväntningar. Genom att föra en dialog baserad på ömsesidighet skapar vi tillsammans optimala förutsättningar för den bästa utgången av ditt önskade ingrepp.

Vi berättar alltid exakt för dig hur ett ingrepp går till och vad som är möjligt utifrån just dina individuella förutsättningar. Du får alltid tips och råd hur du förbereder dig inför ett ingrepp på det mest optimala sättet. Trygghet, säkerhet och din skönhet är det allra viktigaste för oss på Clinic Perfekta. Vårt mål är att du ska vara nöjd med ditt besök hos oss.