Intimkirurgi (Blygdläppskirurgi)

Vad är intimkirurgi och hur går ingreppet till?

Många kvinnor lider i tysthet och känner besvär med den intimaste delen av sin kropp. Det medför begränsningar i vardagen som kan yttra sig på olika sätt. Det kan handla om att undvika att använda trånga klädesplagg, undvika badhus, avstå från att utöva vissa idrotter eller undvika sexuella aktiviteter. Känner du igen dig? Då ska du veta att dina blygdläppar inte alls behöver bli förknippade med obehag och begränsa din vardag. Intimkirurgi kan vara en lämplig lösning för dig.

Stora blygdläppar kan vara medfödda och upplevas fysiskt besvärande, men det kan också vara ett mer estetiskt bekymmer. Oavsett orsaken, så är blygdläppsoperation ett vanligt förekommande ingrepp inom intimkirurgi, som ökar i antal och har fördubblats de senaste åren. En blygdläppsoperation syftar till att minska eller återskapa storleksskillnad av de inre och/eller de yttre blygdläpparna.

Vi på Clinic Perfekta har både kompetens och beprövad erfarenhet av intimkirurgi. Tveka inte att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig på ett tryggt och professionellt sätt. Vi hjälper dig också att basera ditt beslut på välinformerad grund. Förtroendeskapande möten mellan dig och oss börjar redan vid första kontakten.

Inför ingreppet

När du kommer till oss på Clinic Perfekta för första gången får du träffa vår plastikkirurg med kompetens inom intimkirurgi, för att gå igenom allt relevant inför ditt förestående ingrepp. För oss är det ytterst viktigt att du känner dig trygg och att i samråd med din plastikkirurg komma fram till vad som är bäst just för dig. Du och din plastikkirurg går igenom hur ingreppet går till, diskuterar snittplacering, potentiella risker och allt annat som känns angeläget för just dig.

Vid den här konsultationen får du gärna ställa dina frågor om intimkirurgi, stora som små, ventilera dina funderingar och berätta om dina önskemål och förväntningar. Det handlar om just din kropp och för oss är det viktigt att du känner dig nöjd med resultatet av blygdläppsoperationen. Vi lovar att med vår kompetens inom intimkirurgi gå dig till mötes på bästa möjliga sätt. Vid det här tillfället får du också tips och råd om hur du bäst förbereder dig inför ingreppet.

 

På ingreppsdagen

Förminskning av de inre blygdläpparna kan utföras under narkos eller enbart med lokalbedövning. Detta bestäms i samråd med din plastikkirurg, så att du kan känna dig trygg på operationsdagen. Vanligtvis görs ett längsgående snitt utmed blygdläppskanten för att avlägsna det parti som patienten upplever som störande. I vissa fall kan man ta bort en kil. Ingreppet tar 45-60 minuter. Såret sluts med självabsorberande stygn som huden successivt tar hand om. Blygdläppsoperationen är poliklinisk, vilket innebär att du kan åka hem samma dag, efter att du har vilat upp dig i en trygg miljö på Clinic Perfekta.

 

Efter ingreppet

Blygdläppskirurgiska ingrepp kräver inte att du stannar hemma från jobbet längre än 2-3 dagar, men det beror förstås på typen av jobb. Det bästa är att du känner av din kropp och bedömer själv. Du får räkna med att du kan känna visst ömmande obehag och vara svullen den första tiden efter ingreppet. Läkningsprocessen är individuell men vår kunniga personal på Clinic Perfekta ger dig tips hur du kan sköta dina vardag efter intimkirurgi.

Det är olika från person till person hur långt det tar innan man kan återuppta sexuella aktiviteter, men ett uppehåll på ungefär 4 veckor är ganska vanligt. Du får gärna prata med oss i fall du känner dig tveksam. Ett återbesök på kliniken är att föredra efter 10-14 dagar för att kontrollera läkningsprocessen. Du är välkommen på ytterligare ett återbesök 4-6 månader efter ingreppet och eventuellt också efter 12 månader beroende på din situation och önskemål.

Har du frågor eller vill du boka tid?
Vi finns här för dig:

våra DOKTORER