Intimkirurgi (Blygdläppskirurgi)

Vad är intimkirurgi och hur går ingreppet till?

Många kvinnor lider i tysthet och känner besvär med den intimaste delen av sin kropp. Det medför begränsningar i vardagen som kan yttra sig på olika sätt. Det kan handla om att undvika att använda trånga klädesplagg, undvika badhus, avstå från att utöva vissa idrotter eller undvika sexuella aktiviteter. Känner du igen dig? Då ska du veta att dina blygdläppar inte alls behöver bli förknippade med obehag och begränsa din vardag. Intimkirurgi kan vara en lämplig lösning för dig.

Stora blygdläppar kan vara medfödda och upplevas fysiskt besvärande, men det kan också vara ett mer estetiskt bekymmer. Oavsett orsaken, så är blygdläppsoperation ett vanligt förekommande ingrepp inom intimkirurgi, som ökar i antal och har fördubblats de senaste åren. En blygdläppsoperation syftar till att minska eller återskapa storleksskillnad av de inre och/eller de yttre blygdläpparna.

Vi på Clinic Perfekta har både kompetens och beprövad erfarenhet av intimkirurgi. Tveka inte att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig på ett tryggt och professionellt sätt. Vi hjälper dig också att basera ditt beslut på välinformerad grund. Förtroendeskapande möten mellan dig och oss börjar redan vid första kontakten.

Inför ingreppet

När du kommer till oss på Clinic Perfekta för första gången får du träffa vår plastikkirurg med kompetens inom intimkirurgi, för att gå igenom allt relevant inför ditt förestående ingrepp. För oss är det ytterst viktigt att du känner dig trygg och att i samråd med din plastikkirurg komma fram till vad som är bäst just för dig. Du och din plastikkirurg går igenom hur ingreppet går till, diskuterar snittplacering, potentiella risker och allt annat som känns angeläget för just dig.

Vid den här konsultationen får du gärna ställa dina frågor om intimkirurgi, stora som små, ventilera dina funderingar och berätta om dina önskemål och förväntningar. Det handlar om just din kropp och för oss är det viktigt att du känner dig nöjd med resultatet av blygdläppsoperationen. Vi lovar att med vår kompetens inom intimkirurgi gå dig till mötes på bästa möjliga sätt. Vid det här tillfället får du också tips och råd om hur du bäst förbereder dig inför ingreppet.

 

På ingreppsdagen

Förminskning av de inre blygdläpparna kan utföras under narkos eller enbart med lokalbedövning. Detta bestäms i samråd med din plastikkirurg, så att du kan känna dig trygg på operationsdagen. Vanligtvis görs ett längsgående snitt utmed blygdläppskanten för att avlägsna det parti som patienten upplever som störande. I vissa fall kan man ta bort en kil. Ingreppet tar 45-60 minuter. Såret sluts med självabsorberande stygn som huden successivt tar hand om. Blygdläppsoperationen är poliklinisk, vilket innebär att du kan åka hem samma dag, efter att du har vilat upp dig i en trygg miljö på Clinic Perfekta.

 

Efter ingreppet

Blygdläppskirurgiska ingrepp kräver inte att du stannar hemma från jobbet längre än 2-3 dagar, men det beror förstås på typen av jobb. Det bästa är att du känner av din kropp och bedömer själv. Du får räkna med att du kan känna visst ömmande obehag och vara svullen den första tiden efter ingreppet. Läkningsprocessen är individuell men vår kunniga personal på Clinic Perfekta ger dig tips hur du kan sköta dina vardag efter intimkirurgi.

Det är olika från person till person hur långt det tar innan man kan återuppta sexuella aktiviteter, men ett uppehåll på ungefär 4 veckor är ganska vanligt. Du får gärna prata med oss i fall du känner dig tveksam. Ett återbesök på kliniken är att föredra efter 10-14 dagar för att kontrollera läkningsprocessen. Du är välkommen på ytterligare ett återbesök 4-6 månader efter ingreppet och eventuellt också efter 12 månader beroende på din situation och önskemål.

Har du frågor eller vill du boka tid?
Vi finns här för dig:

våra DOKTORER

Dr Dhafir D Hanoon
Specialist i plastikkirurgi/Överläkare                                                                    

 

Mer om Dr. Hanoon

Leg. Plastikkirurg / Överläkare

Dhafir Hanoon är född i Bagdad och utbildad specialistläkare inom plastikkirurgi sedan 2008. Han jobbade på plastikkirurgiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhus/Solna och blivit legitimerad plastikkirurg i Sverige. Han har även jobbat i privata kliniker i Stockholm, som bland annat Akademikliniken.

Sedan 2012 jobbar Dhafir som överläkare på plastikkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro där är han även medicinsk ledningsansvarig. 

Dhafir är utbildad mikrokirurg och har omfattande erfarenhet inom rekonstruktion av huvud-hals och bröst efter cancerkirurgi. 

År 2014 grundade Dhafir Hanoon Clinic Perfekta som är idag en av Sveriges ledande privata estetiska kliniker. Han har bred erfarenhet inom estetiskkirurgi bland annat näsplastik, bröstkirurgi, bukplastik, fettsugning och mycket fler. 

Dhafir är en av de få plastikkirurger i Sverige som innehar europeisk specialistexamen i plastikkirurgi (European Board of Plastic Surgery EBOPRAS). 

Medlem i SFEP (Svenska Förening För Estetik Plastikkirurgi)
Medlem i EBOPRAS (European Board Of Plastic Surgery)
Medlem i SPKF (Svensk Plastikkirurgisk Förening)
Medlem i SFRM (Svensk Förening För Rekonstruktiv Mikrokirurgi)
Medlem i ISAPS (International Society of Asthetic Plastic Surgery)
Medlem i EFSM (European Federation Of Societies For Microsurgery)

Email: dhafir@clinicperfekta.se


S P R Å K
Engelska
Svenska

Arabiska

Dr Petros Pariza
Specialist i plastikkirurgi/Överläkare                                                                  

 

Mer om Dr. Pariza

Dr. Petros Pariza

Dr Petros Pariza är specialistläkare i rekonstruktiv och plastikkirurgi och även specialist i allmänkirurgi.

Dr. Pariza fick sin specialistkompetens i Sverige. Petros studerade medicin vid Athens universitet. Han är legitimerad läkare i Sverige sedan 2008.

Dr Pariza har arbetat på kirurgkliniken i Karlstad (CSK) mellan åren 2010-2013 och är sedan dess verksam vid Örebro Universitetssjukhus.

Dr Pariza är utbildad mikrokirurg och är specialiserad på rekonstruktion efter tumörer eller missbildningar i huvud/halsområdet och bröst.

Han arbetar även på Örebro tumörcentrum som är en av Sveriges största tumörkirurgi-team.

Dr. Petros Pariza har en bred erfarenhet inom plastikkirurgi. Han har under åren arbetat vid flera olika sjukhus i Sverige både som allmän- och plastikkirurg.

Sedan hösten 2018 i privat verksamhet på klinik REFORMedica. 

Medlem i:


S P R Å K
Engelska
Svenska

Dr. Tomas Perryd
Specialist i käkkirurgi/Master of Medical Science                                            

 

Mer om Dr. Perryd
Tomas har under många år, på Universitetssjukhuset i Örebro, arbetat med rekonstruktion av ansikten och käkar i samband med tumörkirurgi samt korrigerande kirurgi av medfödda missbildningar i käkar. Han har varit vår konsult i flera år men också på andra kliniker i Sverige och i Norge.
Han har stor erfarenhet av estetiskt korrigerande kirurgi i ansikten och käkar såsom ex v hakplastik/-implantat, assymmetrier mm. Vi samarbetar även med Örebro Käkkirurgiska Centrum där han också finns som konsult.
Tomas har annars sin huvudsakliga verksamhet inom Praktikertjänst (PTJ) där han förutom driver egen klinik har uppdrag som käkkirurgisk konsult på PTJ-kliniker i Örebro, Lindesberg och Lidköping. 
Specialist i käkkirurgi sedan 2004
Master of Medical Science/Medicine Magister (MSc), Karolinska Institutet, 2007
Leg. tandläkare sedan 1995
Certifierad i Botox- och fillerbehandlingar, Inject Academy, Stockholm
Medlem i Svensk Käkkirurgisk Förening (KKF)
Medlem i International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IOAMS)4
Jörgen Johansson
Narkosläkare