Öronplastik

Om öronplastik och hur du går till väga för att utföra ingreppet

 Öronplastik är ett plastikkirurgiskt ingrepp som oftast utförs av estetiska skäl. Utstående öron upplevs nämligen av många som besvärande och kan ha negativ inverkan på självförtroendet. Detta gäller både vuxna och barn. Särskilt barns självuppfattning och självförtroende kan drabbas på grund av utstående öron, vilket i sin tur kan påverka deras sociala samspel med andra.

Barn som upplever utstående öron som störande, opereras ofta redan före skolstarten. Det är en lämplig tid för en öronplastik, då örat är färdigutvecklat vid den åldern. Öronplastik, infällning av utstående öron, är det mest förekommande estetiska ingreppet som utförs på barn. Det är ytterst viktigt att vara lyhörd för barnets känslor avseende till exempel utstående öron och särskilt viljan att genomgå ett ingrepp.

Vi på Clinic Perfekta har beprövad erfarenhet av öronplastik och använder den senaste tekniken för att uppnå det bästa resultatet av alla operationer vi utför.

Inför ingreppet

När du kommer till oss på Clinic Perfekta för första gången får du träffa en erfaren plastikkirurg. Vid konsultationen gör plastikkirurgen en analys av dina öron och dess form och bedömer vilken typ av korrigering som lämpar sig bäst utifrån dina önskemål och just din specifika situation.

Alla problem analyseras och diskuteras med dig. Det kan exempelvis handla om att den djupa delen vid hörselgångsöppning (conchan) är problemet, eller att veck som normalt finns längs med ytterörat (antihelix veck) saknas. Det kan också handla om en kombination av båda, eller att örsnibben upplevs som för stor.

Varje korrigering är alltid individuell och din plastikkirurg föreslår dig en lämplig lösning. Att du känner dig trygg och har fullt förtroende för oss är avgörande för den bästa utgången av ditt önskade ingrepp. Du får svar på all dina frågor och all relevant information.

Din plastikkirurg berättar också om alla potentiella risker förknippade med just din specifika öronplastik. Ni går igenom exakt hur ingreppet går till och du får tips och råd hur du kan förbereda dig för operationen på bästa sätt.

 

På ingreppsdagen

Öronplastik kan genomföras under lokalbedövning eller under narkos i kombination med lokalbedövning. Det är individuellt och beror på omfattningen av ingreppet. Vid lokalbedövning brukar vi på Clinic Perfekta använda EMLA som är en lokalbedövande salva. 

Örat vinklas tillbaka och ställs in via ett enda snitt bakom öronen för att ärren ska bli så osynliga som möjligt. De små ärr som uppstår bleknar oftast med tiden. Såret sluts med självabsorberande stygn som huden tar hand om.

Öronplastik utförs polikliniskt, vilket innebär att du kan åka hem samma dag som operationen utförs, efter att du har vilat upp dig i trygg miljö på Clinic Perfekta. Du får också ingående information om hur du bäst sköter dina rutiner den första tiden efter operationen.

 

Efter ingreppet

Ett bandage runt huvudet använder du de första 7-10 dagar för att hålla öronen på plats och på så sätt undvika att öronen viks framåt. Därefter använder du pannband på nätterna under 3-4 veckor.

Om du upplever en ömmande smärta direkt efter operationen så brukar den lindras med vanligt förekommande receptfria värktabletter. Eventuellt kan du uppleva känselförändringar, men dessa brukar vara övergående. Du bör också avvakta i några veckor med att återuppta träningen.

Läkningsprocessen är individuell och det kan ta upp till sex månader innan du är helt återställd. En tidig återkontroll är mycket viktigt för att följa upp under läkningsperioden. Därför sker ett återbesök på Clinic Perfekta 7-10 dagar efter operationen. Vi rekommenderar en andra kontroll efter 4-6 månader och i vissa fall ytterligare ett återbesök efter 12 månader.

Har du frågor eller vill du boka tid?
Vi finns här för dig:

våra MEDARBETARE