Bröstförminskning

Syftet med en bröstreduktion är att minska en stor byst och förbättra bröstens form.

Det finns olika operationsmetoder med för- och nackdelar (amningspåverkan, ärr, form etc).

Valet av operationsmetod anpassas efter patientens behov, individuella förutsättningar och önskemål och sker vid konsultation hos plastikkirurgen.

Avgörande för valet är till exempel patientens ålder, bystens storlek, familjeförhållanden osv.

Operationen kan göras i full narkos med övernattning eller i lokal anestesi med sedering (=fullständig lokal bedövning samt smärtstillande och lugnande läkemedel som ges i armen vilket ger en lättare sövning).

Patienten får ett eget rum efter operationen. Om hemgång sker samma dag har patienten först vilat ut, fått medicinsk omvårdnad, tillsyn och hjälp att komma igång. Lättare måltid ingår.

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra pga ökad blödningsrisk.

Rökare bör göra rökuppehåll ett par veckor före och 2-3 veckor efter ingreppet eftersom nikotin kan påverka läkningen negativt.

En stadig BH av typ sport-BH rekommenderas att användas i flera månader efter ingreppet.

Stygnen tas efter ca 14 dagar.

Konvalesens: 2-3 veckor

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt vid konsultationen hos vår plastikkirurg.

Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och sedering/narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan uppstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.

Inför ingreppet

När du kommer till oss på Clinic Perfekta för en första konsultation får du träffa en erfaren plastikkirurg för att kunna diskutera allt relevant inför din förestående operation av gynekomasti. Här får du svar på alla dina frågor och du får gärna ventilera dina funderingar med kirurgen. Dina önskemål och förväntningar står i centrum genom hela planeringsprocessen. Vid konsultationen får du diskutera med din plastikkirurg vilken bröstförminskningsmetod som lämpar sig bäst för just dig. Den professionella bedömningen görs utifrån din anatomi och dina förväntningar avseende önskade förändringar. Vid den här konsultationen får du veta exakt hur operationen går till och vilka eventuella risker eller komplikationer en operation kan medföra. Du får också tips och råd hur du bäst förbereder dig, både inför operationen och den efterföljande läkningsprocessen.

 

På operationsdagen

Operation av gynekomasti är poliklinisk, vilket innebär att du kan åka hem samma dag som ingreppet gjorts, efter det att du har vilat upp dig i patientrummet. Ingreppet utförs antingen under narkos eller lokalbedövning, beroende på omfattningen av operationen. Detta bestämmer du i förväg tillsammans med din plastikkirurg, så att du kan känna dig trygg på operationsdagen. Operationen tar ungefär en timme. Det vanliga tillvägagångssättet i de flesta fall är fettsugning och/eller borttagning av bröstkörtelvävnad. Plastikkirurgen gör det genom små snitt längs vårtgårdens undre kant. Såret tillsluts med självabsorberande stygn som kroppen successivt tar hand om.

 

Efter ingreppet

Ett tryckförband läggs på det opererade området för att hindra eventuella efterblödningar och svullnader. Du kommer att behöva använda en gördel över det opererade området dygnet runt i tre veckor efter operationen. Därefter skall du använda gördeln under dagtid i ytterligare tre veckor. Efter ett par veckor brukar resultatet av ingreppet bli mer synligt och bröstområdet börjar anta den önskade formen. De flesta kan börja arbeta efter en vecka, men detta beror i hög grad på din arbetssituation, vilken typ av arbete du utför och sist men inte minst, hur du själv mår. En bra vägvisare brukar vara att lyssna på sin kropp. Vår rekommendation är att du avvaktar i fem veckor innan du återupptar eventuell träning eller annan fysiskt ansträngande aktivitet. Läkningsprocessen är individuell och beror till en stor del på faktorer som du själv kan påverka. En sådan faktor är exempelvis alkohol och tobak, som du bör avstå från under läkningsprocessen.

Det är viktigt att du känner dig trygg och därför rekommenderas ett återbesök efter 10-14 dagar hos oss på Clinic Perfekta för en kontroll av stygn och läkningsprocess. Ytterligare en kontroll efter 4-6 månader är att föredra. Du är förstås alltid välkommen att kontakta oss om det har uppkommit nya frågor och funderingar kring din operation av gynekomasti.

Har du frågor eller vill du boka tid?
Vi finns här för dig:

våra DOKTORER